ಮಗಳ ಕಾಲುಕಟ್ಟಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದ ತಂದೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17: ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ ಕಾಲು...